خدمات ژنتیک
خدمات ژنتیک آزمایشگاه ما
 • ارایه خدمات مشاوره ای ژنتیک (حضوری، تلفنی و اینترنتی)
 • ارایه خدمات تشخیصی سونوگرافی سه ماهه اول و دوم بارداری جهت شناسایی ناهنجاری­های مادرزادی جنین
 • انجام غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (اندازه گیری بیومارکرها در سرم مادر)
 • ارایه خدمات غربالگری و تشخیصی بیماری­های متابولیک
 • ارایه کلیه خدمات ژنتیک مربوط به ناباروری
 • عقد هر گونه قرار داد و انجام مشارکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در تحقق اهداف مرکز لازم و موثر هستند.
 • عقد هرگونه قراردادجهت خرید خدمت در زمینه های خدمات تشخیصی، پژوهشی و آموزشی با افراد حقیقی و حقوقی
 • عقد هرگونه قرارداد با سایر مراکز تشخیصی ژنتیک و آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور
 • انجام فعالیت­های پژوهشی و آموزشی در راستای اهداف مرکز براساس مقررات دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
 • ارایه خدمات آموزشی به بیماران
 • استفاده از ظرفیت­ها و توانایی­های متخصصین و کارشناسان در زمینه های مورد نیاز مرکز